Szybki kontakt +(48) 508 260 144

Poznaj naszą
ofertę

Księgowość

- prowadzenie ksiąg handlowych,

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ewidencji przychodów,

- prowadzenie rejestrów Vat,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT),

- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

- sporządzanie deklaracji VAT

Kadry

- sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- sporządzanie list płac,

- rozliczanie umów cywilnoprawnych,

- sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11,

- rozliczenia z PEFRON

Zusy

- sporządzanie deklaracji do ZUS (DRA),

- zgłaszanie i wyrejestrowanie w ZUS działalności gospodarczej (ZUA, ZWUA),

- naliczanie składek,

- rejestracja pracowników w ZUS,

- wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,

- prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,

- sporządzanie rocznej informacji IWA

Telefon

+(48) 508 260 144

Adres

Gdańsk ul. Toruńska 6/1